472 - KING ROMANCE B

04:413 jaar geleden
472 - KING ROMANCE B - FOR ROMANCE x GOODTIMES - H. J. L. BARDOEL, LEDEACKER - Gegevens eigenaar t.b.v. KWPN (online) Salesroom: C.HEEMSKERK, RIJNSBURG, tel. nr: 06-23006376, e-mailadres: elinepotgrond@hotmail.com