112 - Julep VM

05:28
Dortmund HS x Indoctro x Calvados. Fokker J. van Meever uit Meerkerk.